Български Български

Избор на МЛМ компания

Пет верни начина да изберем мрежова компания:

Избор на компания:

 1. Легалност
 2. Мощност
 3. Стабилност
 4. Перспективи
 5. Философия и култура на компанията

Избор на продукт:

 1. Легалност
 2. Култура (многовековни исторически резултати от използването)
 3. Високи технологии
 4. Бранд (марка)
 5. Подходящ за всички хора

Избор на маркетинг план:

 1. Легалност
 2. Човечност
 3. Професионализъм
 4. Интернационализъм
 5. Наследственост

Избор на обучения:

 1. Легална организация на обученията
 2. Професионалисти лектори
 3. Професионални обучения
 4. Дълбока култура на компанията
 5. Система на обученията

Как да изберем бизнес партньор:

 1. Отличен характер
 2. Професионализъм
 3. Добра репутация в професионалната сфера
 4. Готов да дава
 5. Доброжелателен и добронамерен