Български Български

Боров прашец


Боровият прашец с марка GUOZHEN от Нова Ера е най-ценната част от бора. Той e богат на хранителни вещества и съдържа голямо количество жизненоважни елементи. Борът се смята за крал измежду дърветата, а боровият прашец - това е най-добрият прашец спрямо прашеца на всички растения. Боровият прашец в момента е единственият известен на хората продукт, който съчетава свойствата на храна и лекарство.

Боровият прашец е адаптиран да се опрашва от вятъра. Съдържа повече от 260 натурални, незамърсени биоактивни вещества. Продуктът отговаря на стандартите, установени от Световната здравна организация и Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие. Вече имаме хиляди потвърждения, че този продукт няма никакви странични ефекти и е най-добрият продукт за Вашето здраве.

 Боров прашец

 

 New Era Health Industry

За компанията


New Era Health Industry (Group) Co., Ltd. е създадена през 1995 г. с указ на министър-председателя на китайската държава като подразделение на военно-промишления комплекс. Нейната цел е да разработи и усвои уникалния природен ресурс КИТАЙСКИ БОРОВ ПРАШЕЦ, обявен за национално богатство със стратегическо значение.

За период от 20 години компанията създава над 130 уникални продукта на база на боровия прашец, които съдържат само натурални природни компоненти.

Боровия прашец е обявен за най-пълноценната храна, позната на човека, притежаващ над 260 активни съставки.